Aktivitete

Diskutim i Hapur: Mundësitë për Financim të Edukimit, Shkencës dhe Inovacionit në kuadër të Programeve të BE-së

Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave(AIEN), në partneritet me Lëvizjen Europiane në Shqipë...

AIEN – Konferenca Përmbyllëse

U zhvillua më 19-20 shkurt 2018 në Tiranë, aktiviteti Përmbyllës i Ciklit të parë të Akademisë së In...

Moduli VIII: “Shoqëria e Informacionit dhe Kërkimi Shkencor”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN), ditën e premte dhe të shtunë,...

Moduli VII: “Shqetësimet Mjedisore dhe Standardet e BE-së”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN) u zhvillua në datat 10-11 nënto...

Moduli VI: “Migrimi dhe Politikat e Vizave – Kapitulli 24”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në data...

Moduli V: “Promovimi i të drejtave të njeriut në kuadër të Integrimit Europian”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në data...

Moduli IV: “Lëvizja e Lirë e Personave”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në data...

Moduli III: “Katër Liritë – Lëvizja e lirë e mallrave dhe liria për të ofruar shërbime”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në data...

Moduli I: “Bashkimi Europian dhe Shqipëria”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në data...

Moduli II: “Ndihma Shtetërore dhe Konkurrenca”

Në kuadër të Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave, ditën e premte dhe të shtunë, në data...

Aktiviteti Prezantues i Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN)

Lëvizja Europiane në Shqipëri me mbështetjen e Komisionit Europian në kuadër të programit Jean Monne...