Aplikacioni AIEN

AIEN App mundësohet nga Akademia e Integrimit Europian dhe Negociatave. Vjen për herë të parë në Mars 2021 dedikuar ekskluzivisht pjesëmarrësve dhe lektorëve të moduleve, sesioneve specifike dhe aktiviteteve të Akademisë. Ky aplikacion synon të lehtësojë komunikimin, të ofrojë një informim më të shpejtë, përditësim me njoftime dhe iniciativa, dhe të nxisë shkëmbimin e eksperiencave dhe bashkëpunimin mes pjesëmarrësve, lektorëve dhe stafit AIEN.