7pa5 - A deshtoi BE me Covid-19?

Më 13 maj 2020, Mona Xhexhaj, Drejtore Ekzekutive  e Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave analizoi  për 7pa5, sfidat me të cilat Europa po përballet këtë periudhë. 

https://www.youtube.com/watch?v=2JjYBReXYhI