BRIEF RESEARCH: Kapitulli 23 – Ekstremizmi i dhunshëm & radikalizmi, siguria kibernetike dhe migrimi

Shqip?ria prej disa vitesh ka nisur zbatimin e reform?s n? drejt?si q? p?rb?n nj? sistem gjith?p?rfshir?s masash q? synojn? reformimin t?r?sor t? sistemit gjyq?sor dhe t? gjith? p?rb?r?sve t? tjer? t? struktur?s s? drejt?sis? n? vend.