Publikime

Study "CIVIL SOCIETY AND ALBANIA'S EU INTEGRATION PROCESS -...

It is important to highlight that the EU accession process is very different from earlier enlarge...

RAPORT PËRMBLEDHËS " Procesi i integrimit të shoqërisë civil...

  Procesi i Integrimit të Shoqërisë Civile dhe Shqipërisë n&eu...

Nga Varshava në Tiranë: Kapërcimi i së kaluarës së bashku

Përmirësimi i marrëdhënieve dhe marrëdhëniet e fqinjësisë...

Pajtimi në Ballkanin Perëndimor: Kapërcimi i së kaluarës së...

Dy dekada pas konfliktit të fundit të armatosur në Ballkanin Perëndimor, proc...

Perceptimi i të rinjve nga Shqipëria, Kosova dhe Mali i Zi m...

Ky raport përfaqëson një komponent kryesor të projektit "Ndërgjegj&...