Publikime

Edukimi dhe hulumtimi në rajonin e Ballkanit Perëndimor

Ky studim rajonal është përgatitur në kuadër të projektit 

Raporti: Dërgimi me Shërbim i Punonjësve të Europës Lindore...

Projekti i Dërgimit me Shërbim të Punonjësve të Europës Lindore&nbs...

Studim: Konektivitet për zhvillim, rruga drejt zhvillimit ek...

Qëllimi i këtij studimi është që të kontribojë në dokumen...