Rreth nesh

Fjoralba Caka është pedagoge e të Drejtës së Bashkimit Europian, Ligjit të Tregut të Brendshëm, Politikave të Bashkimit Europian, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin Juridik. Ka një Master të nivelit të dytë në Ligjin e Biznesit të Bashkimit Evropian nga Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës, në kuadër të Programit GTZ. Ajo ka qënë pjesë e programit Fulbright si studente dhe mori LLM në Ligën Ndërkombëtare të Biznesit dhe Korporatës, nga Universiteti San Diego School of Law, SHBA në 2013. Fjoralba ka qenë një studiuese vëzhguese në Institutin Max Planck për të Drejtën Ndërkombëtare Krahasuese dhe Ndërkombëtare (2012), Hamburg , Gjermani në Uashington dhe Lee University, VA, SHBA (2015) dhe Instituti Europa, Saarland Gjermani (2017). Aktualisht ajo po mbron doktoraturën me temën "Nocioni i ndihmës shtetërore që shtrembëron tregtinë dhe konkurrencën sipas legjislacionit dhe praktikës ndërkombëtare". Gjithashtu Fjoralba është anëtare e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës që prej vitit 2009.

Edvin Dule është diplomuar në Universitetin Illinoos, Chicago për Shkenca Politike në 2004 duke vijuar me një diplomë pasuniversitare për Diplomacinë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Akademinë Shqiptare Diplomatike si dhe Msc në Ekonomi Politike Europiane në London School of Economic, Britani e Madhe.

Në vazhdim, nisur nga shtator 2002 ofron kontributin e tij si Asistent në një studio ligjore në Ilinois, ku trajton çështjet për asistim dhe përkthim në marrëdhënie me emigrantët Shqiptarë. Më tej z. Dule në emërohet në Ministrinë e Integrimit Europian të Republikës së Shqipërisë, ku veprimtaria e tij lidhet me koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të reformave të kërkuara për Shqipërinë në kuadër të procesit të Integrimit. Angazhimi i tij ka vijuar në fushën e akademisë në 2008 si pjesë e lektorëve në Universiteti Europian në Tiranë. Tashmë, z.Dule është një hulumtues i pavarur në sektorin e akademisë.

Oerd Bej është diplomuar për Shkenca Komunikimi në Universitetin Europian të Tiranës.  Pas studimeve, karriera e tij profesionale ka qenë e lidhur ngushtësisht me fushën e medias nisur me një studim të Birn Albania mbi “Raportimi i korrupsionit në median audio-vizive dhe të shkruar: Rasti i Shqipërisë”. Ai ka punuar si gazetar i televizionit “Top Channel” duke trajtuar tema emisionesh të cilat kanë pasur në fokus të tyre krijimin e një debati publik në lidhje me çështjet e kulturës dhe të medias. Në të njëjtën kohë, puna e tij kërkimore është përqëndruar ngushtësishtë me median dhe risit e saj prej vitit 2015, kohë në të cilën zoti Bej iu bashkua stafit të Autoritetin e Medias Audovizive duke dhënë një kontribut të vazhdueshëm në përmirësimin e “Kodit të Transmetimit” dhe të akteve të tjera nënligjore që lidhen me mediat. Që prej muajit nëntor 2018 është pjesë e kabinetit të Ministrisë së Arsimit,Sporteve dhe Rinisë në kuadër të programit Lead Albania.

Si Drejtore Ekzekutive, Mona i ka kushtuar tre vitet e fundit ngritjes dhe forcimit të platformës së Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN). Ajo tashmë ka krijuar dhe zgjeruar një rrjet të gjerë lidhjesh me ekspertë dhe profesionistë të rinj që vijnë nga strukturat qeveritare dhe shtetërore, sektori i OJQ, biznesi, media, akademia, donatorët dhe komuniteti diplomatik, dhe po bashkëpunon për të forcuar kapacitetet e organizatës dhe për të arritur gjithëpërfshirje në kuadër të negociatave dhe reformave të nevojshme për integrimin e vendit në BE.

Që në 2012, Mona Xhexhaj është angazhuar në Lëvizjen Europiane në Shqipëri (EMA), një organizatë think tank e përkushtuar në promovimin e Integrimit Europian, fillimisht si Studiuese e Politikave dhe në vitet e fundit në pozicionin e Drejtore Programit. Ajo e ka sfiduar veten në, menaxhimin, zbatimin, e monitorimin e projekteve të shumta në fushat e Integrimit në BE, Demokracisë dhe Qeverisjes së Mirë. Ajo ka ndjekur nga afër projektet rajonale si Konventa Rajonale për Integrimin Europian, Procesi i Berlinit, Forumi i Shoqërisë Civile. Ka realizuar publikime dhe ka mbajtur leksione e trajnime në fushat si : Integrimi Europian, Polika e Zgjerimit i BE, Bashkëpunimi Rajonal i Ballkanit Perëndimor, Skemat e financimit të BE, Demokratizimi dhe përfshirja e të rinjve në proceset e vendimmarrjes në Shqipëri. Znj. Xhexhaj mban akoma pozicionin si kryeredaktore e revistës online EuroSpeak.

Mona Xhexhaj ka përfunduar studimet master MSc. në Qeverisje dhe Politika Europiane pranë University College London (UCL) në 2020, mbështetur nga Bursa Chevening. Ajo zotëron një diplomë të Shkencave Politike me fokus në Marrëdhëniet Ndërkombëtare të siguruara nga Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë dhe Empire State College në SHBA në 2013. Gjatë studimeve të saj ka shërbyer vullnetarisht në Unionin Studentor të UNYT si Zëvendës Presidente. Ajo ka fituar përvojën e saj të parë të punës nga një program praktike pranë Ministrinë së Punëve të Jashtme në 2011, si dhe gjatë punësimit me kohë të pjesshme si Koordinatore Trajnimi në Institutin Eunacal, një institut i kërkimit të politikave publike i përkushtuar për promovimin e qeverisjes së mirë.

Ajo flet shqip (gjuhë amtare), anglisht, italisht, frëngjisht dhe ka njohuri bazike të gjuhës spanjolle dhe serbe.

Anita ka kryer studimet bachelor pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale në vitet 2010-2013 në degën e Shkencave Politike. Studimet master po ashtu i ka kryer në Universitetin e Tiranës ku është diplomuar në 2015 në Administrim të Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë.

Ajo punon prej 2017 në sektorin e shoqërisë civile, ku është angazhuar në publikime të ndryshme kryesisht lidhur me të drejtat në punë. Ka kontribuar në disa hulumtime me fokus sektorin fason në Shqipëri dhe pozicionin që zë vendi ynë në zinxhirin global të prodhimit. Po ashtu është përfshirë në projekte të tjera që synojnë zbardhjen e kushteve të punës në sektorë të ndryshëm të industrisë në Shqipëri dhe zbatimin e Kodit të Punës.

Fushat e tjera të angazhimit përfshijnë: çështjet e punës, çështjet gjinore, edukimi, të drejtat e grupeve të margjinalizuara dhe po ashtu çështjet mjedisore. Anita ka qënë pjesë e shumë trajnimeve dhe workshopeve brenda dhe jashtë vendit ku janë trajtuar këto tematika.

Anita flet Shqip, Anglisht dhe Italisht, zotëron njohuri bazike të Spanjishtes dhe Portugalishtes.

Jonida sapo ka mbaruar studimet në Universitetin e Tiranës ku përfundoi me sukses studimet e saj Master Shkencor në Administrim Publik, në Fakultetin e Ekonomisë. Gjatë studimeve ajo është përfshirë në praktika të ndryshme dhe aktivitete sociale. Ajo ka treguar përkushtim, sidomos në punë vullnetare dhe aktivizëm për mjedisin.Jonida ka kontribuar në promovimin e platformës buxhetim.al, e cila kishte si qëllim përfshirjen më të madhe të qytetarëve në vendimmarrje, sa i përket zhvillimit urban në disa qytete.

Ajo është e interesuar të njohë më shumë ambjentin e OSHC-ve dhe Integrimin e Shqipërisë në BE.

Jonida flet Shqip, Anglisht, Italisht dhe gjithashtu ka njohuri bazike të gjuhës spanjolle.

Dr. Aida Gugu (Bushati) ka përvojë të gjatë si eksperte duke qenë e përfshirë drejtpërdrejt në zbatimin e projekteve të ndryshme të organizatave kombëtare dhe ndërkombëtare (Këshilli i Europës, Bashkimi Europian, USAID, UN, GiZ, e të tjerë). Përvoja e saj profesionale mbështetet në një formim të fortë akademike mbi ligjin europian përfituar përmes studimeve të avancuara në Universitetin e Amsterdamit (Holandë, LLM), Universitetin e Leçes, (Itali, MA) dhe Institutin e Tregtisë Botërore në Bern (Zvicër). Znj. Bushati mban titullin Doktor i Shkencave Juridike nga Universiteti i Tiranës. Ajo ka akumuluar një përvojë të gjerë në procesin e Integrimit Europian duke zhvilluar ekspertizë në fushat e shtetit të së drejtës, tregut të brendshëm dhe shumë fusha të tjera, duke punuar pranë Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Integrimit Europian, Ministrinë e Ekonomisë, dhe pranë institucioneve të tjera publike. Znj. Bushati është pedagoge në Fakultetin e Drejtësisë UT, Shkollën e Magjistraturës , si edhe trajnere pranë Shkollës së Administratës Publike. Ajo ka publikuar një sërë punimesh që analizojmë procesin e integrimit europian të Shqipërisë dhe reformat në fushat e ndryshme.
Alban Haxhi is an Immigration Specialist at the Directorate of Employment and Migration Policies, near Ministry of Social Welfare and Youth. He graduated from the Faculty of Social Sciences, University of Tirana by becoming a Philosophical-Sociologist. In 2008 graduated from the University of Barcelona, the Faculty of Law, continuing with a master’s degree in Criminal Law and Legal-Criminal Sociology at the same university. Mr. Haxhi deals with the preparation of information and analysis in the service of drafting strategies, legislation and policies in the field of immigration. He drafts and follows the implementation of bilateral employment agreements and informs the public on issues related to immigration issues.
Aleksandar Andrija Pejovic (Kotor, 26 qershor 1974) Ministër i Çështjeve Evropiane dhe Kryenegociatori për negociata mbi pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Aktualisht është në funksionin e koordinatorit kombëtar për fondet që merren para fazës sëpranimit, si rezultat i mbështetjes së Bashkimit Europian për Malin e Zi.Ka përfunduar Masterin në Marrëdhëniet Ndërkombëtare – Studime Evropiane dhe Juglindore nëUniversitetin Kombëtar të Greqisë në Athinë. Në periudhën 1996-2000 ka punuar në shkollën e mesme në Herceg-Novi si mësues i gjuhës angleze.Prej marsit 2010, mbulon detyrën e Ambasadorit – Shefit të Misionit të Malit të Zi në BE dhe që nga tetori i vitit 2010është përfaqësuesi i përhershëm, si Ambasadori i Malit të Zi në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike në Hagë. Gjatë qëndrimit të tij në Bruksel mori pjesë në ngjarjet më të rëndësishme që lidhen me rrugën evropiane të Malit të Zi, për paraqitjen e përgjigjeve në Komisionin Europian, nëpërmjet dhënies së statusit të kandidatit vendimit të fundit për fillimin e negociatave. Përpara se të emërohej pranë BE ai ishte drejtor i Drejtorisë për Bashkimin Europian në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Malit të Zi për tre vjet.Ai gjithashtu ka punuar si Koordinator Kombëtar për kryesimin malazez të Iniciativës Adriatiko-Joniane, Koordinator i Iniciativës Rajonale për Migracionin, Azilin, Refugjatët dhe Zëvendës Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.
Alma Bilali është këshilltare pranë GIZ dhe prej 8 vitesh është e angazhuar në projekte qe synojnë përgatitjen e administratës shqiptare në procesin e integrimit dhe atë të negociatave. Në fushat e saj të ekspertizes përfshihen Lëvizja e lirë e mallrave (kapitulli 1), E drejta e vendosjes dhe liria për të ofruar shërbime (kapitulli 3) dhe Mbrojtja e konsumatorit (kapitulli 28). Eksperienca e saj në këto fusha mbulon një sërë aspektesh të rëndësishme për procesin e anëtarësimit, siç janë puna për harmonizimin e legjislacionit shqiptar me atë europian, fuqizimi i kuadrit institucional dhe administrative për zbatimin e tij, si edhe udhëheqja metodologjike për përgatitjen e bisedimeve të anëtarësimit. Alma ka përfunduar studimet për drejtësi në Fakultetin e Drejtësisë Tiranë në vitin 2002 dhe mban një Diplomë Master në fushën e të drejtës administrative nga Universiteti Europian i Tiranës. Ajo ka nje eksperiencë të mëparshme prej 10 vjetësh në administratën qendrore, ku ka patur kryesisht pozicione drejtuese për menaxhimin e projekteve me financim të huaj.
Alma Sinanaj është inspektore e Sektorit të përqendrimeve dhe punon pranë Autoritetit të Konkurrencës që prej vitit 2008. Fushat e saj të ekspertizës përfshijnë e drejta e konkurrencës dhe përqendrimet, e drejta e konsumatorit, e drejta e autorit , pronësia intelektuale, markat dhe patentat, e drejta administrative , e drejta tregtare etj. Znj. Sinanaj ështe diplomuar në të Drejtë Europiane pranë universitetit të Romës “La Sapienza” me 2006 dhe ka përfunduar studimet master në të Drejte Europiane dhe të Emigrimit pranë universitetit të Romës “Tor Vergata” në 2008. Në vitin 2008 ajo është licencuar si avokate dhe anëtare pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe një vit më vonë si Përkthyese Zyrtare e Çertifikuar e gjuhës italiane nga Ministria e Drejtësisë . Gjithashtu znj.Sinanaj ka dhënë kontributin e saj në punë kërkimore të zhvilluar në kuadër të punës së saj dhe është çertifikuar disa herë në trajnime brenda dhe jashtë vendit. Së shpejti znj.Sinanaj pritet të publikojë artikullin “Mbrojtja e Konsumatorit në Shqipëri” neë The Albanian Law Journal si dhe publimin si bashkëautore të librit Commercial and Economic Law.
Armando Bode u diplomua për drejtësi në Universitetin e Tiranës (LLB 2014, MSc në të Drejtën Publike 2016), pasuar me një diplomë pasuniversitare në Universitetin Panthéon-Assas (Paris II) në të Drejtën Europiane (2017), si një studiues në Campus France. Së fundmi është diplomuar në Universitetin e Westminster (Londër) pwr LLM në të Drejtën Tregtare Ndërkombëtare, siguruar nga Bursa Chevening (2020). Si avokat biznesi, Z. Bode punon me projekte investimesh në industri të ndryshme (energji, telekomunikacion, bankë, farmaceutikë, tregje të modës dhe ushqimit) përfshirë 500 kompanitë e Fortune dhe organizata ndërkombëtare financiare dhe të zhvillimore si EBRD, GIZ, EIB dhe CEFTA. Armando asiston rregullisht kompanitë në vlerësimin e implikimeve të ligjit për konkurrencën dhe ndihmën shtetërore - duke përfshirë regjistrimet në autoritetet lokale. Armando boton vazhdimisht për revista të ndryshme juridike ndërkombëtare dhe ka qenë hulumtues në Qendrën për Drejtësi Transformuese, të themeluar nga OSBE.
Blerina Raça është drejtuese e projektit të GiZ “Mbështetje për negociatat për anëtarësim në kapitujt ekonomik të acquis (SANECA)”. Ajo ka një përvojë mbi 20 vjeçare në çështjet e integrimit evropian të Shqipërisë. Ajo është angazhuar në shumë projekte që kanë mbështetur institucionet shqiptare në këtë rrugëtim, duke u bërë pjesë dhe duke shoqëruar të gjitha hapat që ka bërë Shqipëria që nga negocimi i MSA-së deri në përgatitjet për bisedimet për anëtarësim. Blerina Raça ka punuar në një sërë fushash/sektorësh të procesit të integrimit europian dhe të përafrimit të legjislacionit shqiptar me acquis-në e BE-së. Ajo ka përvojë të gjatë në drejtim të menaxhimit dhe koordinimit horizontal të procesit, të përfshirjes së aktorëve në proces, të përkthimit të acquis dhe transpozimit të legjislacionit. Ka gjithashtu përvojë në bashkëpunimin ndërkufitar dhe ka kontribuar në rritjen dhe përmirësimin e dialogut rajonal në fushën e integrimit evropian. Ka udhëhequr dhe ka dhënë kontribut të rëndësishëm në përgatitjen e një sërë metodologjive dhe botimeve të vlefshme për procesin e integrimit evropian.
Z. Quigley është specializuar për 30 vitet e fundit në Bashkimin Europian dhe Ligjin e Konkurrencës dhe është një specialist kryesor në ligjin e BE-së për Ndihmën Shtetërore. Prof. Quigley është paraqitur në shumë çështje kryesore në Mbretërinë e Bashkuar në Gjykatën e Lartë, Gjykatën e Apelit, Dhoma e Lordëve, Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Europian dhe ka qenë i përfshirë në hetime dhe ankesa para Komisionit Europian dhe autoritetet e konkurrencës në Mbretërinë e Bashkuar. Conor Quigley është një Studiues në Institutin e së Drejtës Evropiane dhe Krahasuese, Universiteti i Oksfordit dhe gjithashtu ka mbajtur poste akademike në King's College London dhe Leiden University. Ai është autori i librit shkollor kryesor për ndihmën shtetërore: Ligji dhe Politika Evropiane e Ndihmës së Shtetit (botimi i tretë, 2015). Klientët e tij janë nga kompani publike dhe private, individë privat dhe autoritete publike të Mbretërisë së Bashkuar, përfshirë qeveritë e MB dhe Irlandës.
Si inspektore në Drejtorinë Juridike dhe të Çështjeve Gjyqësore pranë Autoritetit të Konkurrençës, Znj. Laze është marrë me vlerësime ligjore dhe analizën juridike te rasteve anti trust dhe vlerësimin e kontrollit të përqendrimeve, me analizën dhe vlerësimin e tregjeve dhe sektorëve ku shfaqen probleme me konkurrencën, me projektet e huaja në të cilat është palë Autoriteti i Konkurrencës, me vlerësime të ndryshme të kuadrit ligjor dhe me procesin e hartimit të kuadrit ligjor në fushën e konkurrencës etj. Para se të kalonte si inspektore, ka qenë Përgjegjëse e Sektorit të Hartimit të Legjislacionit pranë Autoritetit të Konkurrencës për një periudhë mbi 10 vjet dhe ka kontribuar me procesin e hartimit të legjislacionit në fushën e konkurrencës, me procesin e integrimit europian, me projektet e huaja që implementohen në fushën e konkurrencës, me marrëdhëniet me jashtë, me marrëdhëniet ndërinstitucionale. Është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë-Universiteti i Tiranës , titulli Jurist në vitin 2003 dhe ka përfunduar Masterin Shkencor pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës për “Administrim Publik” në vitin 2008. Ka marrë pjesë në shumë trajnime dhe seminare lidhur me çështjet e konkurrencës dhe aspekte ligjore në përgjithësi. Është eksperte pranë Shkollës së Magjistraturës për çështjet e konkurrencës. Zotëron certifikata të ndryshme në fushën e konkurrencës, Trajnere për Trajnerët, zotëron titullin e Avokatit, Certifikatë nga Këshilli i Evropës, nga institucione të ndryshme jashtë dhe brenda vendit.
Dr. Darinka Piqani është lektore dhe kërkuese shkencore në fushën e së drejtës kushtetuese europiane në Universitetin e Leiden-it (Holandë). Pas diplomimit në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës (2000-2004), Dr. Piqani ndoqi studimet Master (LL.M) në të drejtë kushtetuese të krahasuar në Universitetin e Europës Qendrore në Budapest (2005-2006). Në 2006 ajo filloi studimet e doktoraturës në Institutin Universitar Europian në Firenze të cilat i përfundoi me mbrojtjen e temës “Supremacy of EU Law and the Jurisprudence of Constitutional Reservations in Central Eastern Europe and the Western Balkans: Towards a ‘Holistic’ Constitutionalism”. Kërkimi shkencor i Dr. Piqanit përqendrohet në raportin midis të drejtës europiane dhe të drejtës kushtetuese të vendeve anëtare, veçanërisht nga pikëpamja e Gjykatave Kushtetuese. Aktiviteti mësimdhënës përfshin të drejtën kushtetuese europiane, të drejtën e tregut të përbashkët europian, të drejtat e njeriut në Europë. Dr. Piqani jep mësim si lektore e jashtme në Universitetin Katolik të Liles (kampusi në Lille dhe Paris).
Prof. Asc. Dr. Endri Papajorgji është diplomuar (Bachelor-Master-PhD) në Drejtësi në "Karl Franzens Universität Graz", Austri në 2013 dhe ka marrë titullin akademik "Profesor i Asociuar" nga Fakulteti i Drejtësisë, Universiteti i Tiranës në maj 2015. Ai u zgjodh "Dekan i Fakultetit Juridik të Universitetit të Biznesit në Tiranë" në vitin 2014 dhe zv/rektor në vitin 2015. Z.Papajorgji ka një ekspertizë prej mbi 13 vjetësh. Ai ka kryer kërkime shkencore në Universitetin e Graz, Maribor, Vjenë, Leuven, Salzburg, Zagreb, Lubjanë, Mynih, Regensburg, Shkupi, Tetova, Prishtina, etj, dhe në institucionet qendrore të BE-së në Bruksel dhe Luksemburg. Ai ka botuar më shumë se 100 artikuj në revista shkencore ndërkombëtare dhe punime librash, 8 libra, 2 monografi të botuara në Gjermani dhe 6 libra në Shqipëri. Z.Papajorgji ka punuar si avokat dhe konsulent në disa zyra juridike ndërkombëtare dhe shqiptare (Vjenë, Graz, Tiranë), si dhe si lektor në Universitetin e Tiranës, Karl Franzens Universität Graz, University Staffordshire etj. Ai është anëtar i Dhomës Kombëtare të Avokatëve të Shqipërisë, Anëtar i Dhomës Kombëtare të Ndërmjetësve Shqiptarë, Anëtar i Studiuesve të Universitetit të Grazit, Anëtar i Rrjetit të Alumni Uni Graz, Kryeredaktor i revistës shkencore ndërkombëtare Balkan Journal of Interdisciplinary studies (BJIR), etj.
Prof.Dr. Eralda (Methasani) Çani ka mbaruar studimet për drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (UT) në vitin 1996. Ka studiuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Leyden, Hollandë gjatë vitit 1995, dhe ka kryer studimet pasuniversitare LL.M. në të Drejtën e Krahasuar Kushtetuese në Universitetin e Neë York School, SHBA/CEU, Budapest, Hungari në vitin 1998. Studimet e doktoraturës në fushën e së drejtës publike i përfundoi në Universitetin e Tiranës në vitin 2008dhe në shtator 2015 mori titullin akademik “Profesor”, miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, në fushën e së drejtës. Ka kryer një numër të madh trajnimesh profesionale, ka ndjekur Shkollën Shqiptare të Politikës, organizuar nga Këshilli i Evropës, Tiranë dhe ka marrë pjesë si pedagoge vizitore në Universitetin George Ëashington, Uashington D.C, SHBA. Eksperienca e punës fillon në vitin 1996 pranë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale. Në vijim është angazhuar si këshilltare ligjore pranë Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe eksperte për çështje të ndryshme ligjore pranë organizmave ndërkombëtare si UNDP, USAID, Bankë Botërore, si dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile. Prej vitit 1999 angazhohet si pedagoge me kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë/UT, si dhe në Institutit të Studimeve Evropiane/UT, në nivelin bachelor, master dhe të doktoraturës në lëndë të ndryshme të së drejtës dhe prej vitit 2013 me kohë të pjesshme. Që prej vitit 2010 angazhohet si pedagoge e së drejtës administrative pranë Shkollës së Magjistraturës. Në tetor 2013 emërohet Këshilltare për të Drejtën Publike pranë Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe prej muajit mars 2016 është emëruar Zv. Ministre e Integrimit Europian.
Z.Erkand Kola ka përfunduar studimet në drejtësi në 2011 pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe ka vijuar studimet për të drejtë ndërkombëtare dhe të drejtë të Bashkimit Europian pranë Institutit Europian të Universitetit të Saarland-it, Gjermani. Aktualisht Z. Kola mban pozicionin këshilltar i projektit të GIZ: Mbështetje për negociatat e anëtarësimit në BE për çështje që lidhen me të drejtën e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve ndërkufitare, si dhe për politikat industriale të ndërmarrjeve të vogla e të mesme (NVM). Në fushën e tij të ekspertizës përfshihen gjithashtu çështje të koordinimit horizontal të procesit të integrimit europian, si dhe ofrimi i udhëheqjes metodologjike për zhvillimin e etapave dhe proceseve në kuadër të negociatave të anëtarësimit në BE. Falë angazhimit të tij të mëparshëm në radhët e administratës publike, si drejtor përgjegjës për standardizimin dhe monitorimin e shërbimeve pranë Agjencisë së Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA). Z. Kola disponon ndër të tjera ekspertizë në fushën e standardizimit, mbikëqyrjes dhe vlerësimit të performancës në ofrimin e shërbimeve publike, reformës ndërsektoriale të administratës publike (PAR) dhe riinxhinierimit të proceseve të punës (business process reengineering).
Evis ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 1997 dhe më pas studimet master në drejtësi (LLM) në Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, dhe studimet 2 vjeçare pasuniversitare për gradën MPhil në fushën e e të Drejtës Ndërkombëtare të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut ne Open University, London, UK/Central European University, Budapest, Hungary. Në vitin 2008 ka marrë gradën shkencore “Doktor” dhe në vitin 2011 titullin “Profesore e Asociuar” nga Universiteti i Tiranës. Nga viti 1998 është pedagoge e lëndëve të së Drejtës Ndërkombëtare Publike, të Drejtat e Njeriut dhe Etika Profesionale në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Aktualisht është përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës Publike në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Nga viti 2002 është pedagoge e Etikës Profesionale në Shkollën e Magjistraturës. Ka punuar si konsulente ligjore pranë USAID, OSBE etj. Ajo është autore e disa punimeve shkencore, manualeve dhe shkrimeve të tjera të publikuar brenda dhe jashtë vendit.
Znj. Caka ka mbajtur pozicionin si Zëvëndës Ministër për Drejtësinë 2019-2020. Gjatë angazhimit të saj 17 mujor ka qenë pjesë e ekipit drejtues për hartimin e një Plani të ri veprimi kundër Korrupsionit 2020-2023, hartimin e planit te Integritetit dhe kuadrin e politikave anti-korrupsion. Paralelisht me Strategjinë kuadrin e Strategjisë Ndërsektoriale të Drejtësisë, ka punuar për analizën e acquis të BE-së për Kapitullin 23 si dhe ka qene pjese e ekipit negociator per kapitullin 23. Fjoralba Caka është pedagoge e të Drejtës së Bashkimit Europian, se Drejtes së Tregut të Brendshëm, Politikave të Bashkimit Europian, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin Juridik. Ka një Master të nivelit të dytë në të Drejtën e Biznesit të Bashkimit Evropian nga Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës, në kuadër të Programit GTZ. Ajo ka qënë pjesë e programit Fulbright dhe ka një LLM në të Drejtën Ndërkombëtare të Biznesit dhe Korporatave, nga Universiteti San Diego School of Laë, SHBA në 2013. Fjoralba ka qenë ka zhvilluar vizita studimore shkencore në Institutin Max Planck për të Drejtën Ndërkombëtare Krahasuese dhe Ndërkombëtare (2012), Hamburg , Gjermani, në Universitetin Uashington dhe Lee University, VA, SHBA (2015) dhe Instituti Europa, Saarland Gjermani (2017). Ajo ka mbrojtur temën e doktoraturës "Nocioni i ndihmës shtetërore që shtrembëron tregtinë dhe konkurrencën sipas legjislacionit dhe praktikës ndërkombëtare" në 2017 pranë Universitetit të Tiranës. Gjithashtu Fjoralba është anëtare e Dhomës Kombëtare të Avokatisë që nga 2009 si edhe anëtare e disa bordesh organizatash të shoqërisë civile ne Shqipëri.
Z. Florian Xhafa mban titullin Bachelor of Arts në Drejtësi prej 1999 dhe Master of Arts në Studime Europiane prej vitit 2008 nga Universiteti i Tiranës. Z. Xhafa është një avokat dhe ekspert i politikave me mbi 16 vjet përvojë intensive në politikë dhe analiza ligjore, politikë dhe hartim ligjor në disa prej fushave të rëndësishme të ligjit dhe çështjeve të zhvillimit. Gjatë përvojës së tij të gjatë profesionale, Z. Xhafa ka fituar një përvojë të kombinuar në sektorin publik dhe privat i cili i siguron atij depërtim në të dy aspektet e ligjit dhe politikëbërjes, dhe ka mbuluar pozicione të rëndësishme gjatë fazave të ndryshme të procesit të integrimit europian të Shqipërisë. Nga 2001 deri në 2004 ai ka qënë i angazhuar në Departamentin e Integrimit Europian të zyrës së Kryeministrit. Ai është marrë gjerësisht me analiza politike dhe ligjore në lidhje me zonat e Tregut të Vetëm gjatë fazës së përgatitjes për miratimin e Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit (MSA) midis Bashkimit Europian dhe Shqipërisë. Nga 2004 në 2007, Z. Xhafa ka mbuluar pozicionin e Shefit të Njësisë Koordinuese për Përafrimin e Legjislacionit, në Ministrinë e Integrimit Europian. Ndër të tjera, ai ka koordinuar zhvendosjen brenda legjislacionit shqiptar të legjislacionit të Bashkimit Europian në lidhje me Energjinë, Mjedisin, Bujqësinë, Zhvillimin Rural, Doganat, Transportin Detar dhe Hekurudhor, etj. Po ashtu ai ka menaxhuar dhe koordinuar programin e trajnimit të Komisionit Europian (Programi TAIEX për Shqipërinë). Që nga largimi nga shërbimi civil, Z. Xhafa ka punuar në shumë projekte të financuara nga organizata ndërkombëtare si Komisioni i BE-së, BB, UNDP, OSBE, si këshilltar politik dhe ligjor. Z. Xhafa është gjithashtu Lektor në Universitetin e Biznesit në Tiranë për Mbrojtjen e Konsumatorit dhe autor dhe bashkëautor i disa botimeve.
Z. Gjipali ka përvojë të konsiderueshme në zbatimin dhe drejtimin e projekteve të ndryshme mbi integrimin europian, eksperiencë që e ka reflektuar fillimisht në detyrën e Drejtorit të Programeve dhe më pas të Drejtorit Ekzekutiv të Lëvizjes Europiane në Shqipëri. Z. Gjipali është diplomuar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës në vitin 2004. Në 2005 ai ka kryer një praktikë pune në Këshillin e Europës, Drejtoria e Përgjithshme e Çështjeve Politike. Ka punuar për disa vite në Ministrinë e Integrimit Europian (2004-2008), në Drejtorinë e Përafrimit të Legjislacionit, duke mbuluar fushat e emigracionit, krimit të organizuar, bashkëpunimit gjyqësor, të drejtave të njeriut, dhe mbrojtjes së të dhënave personale. Më pas në Drejtorinë e Drejtësisë dhe Çështjeve të Brendshme, u angazhua me reformën në sistemin gjyqësor e të drejtat e pronësisë. Gjatë kësaj periudhe ka qenë pjesëtar i ekipeve të punës për hartimin e dokumenteve të rëndësishëm strategjik si Plani Kombëtar i Përafrimit të Legjislacionit, Plani Kombëtar për zbatimin e MSA-së, etj., si dhe pjesëtar i grupeve të punës Shqipëri – BE ku raportohej problematika dhe progresi i arritur në fusha të ndryshme. Ai ka publikuar studime dhe raporte të ndryshme në fushën e integrimit europian, lëvizjes së lirë të personave, ndihmës së BE-së në zhvillimin rajonal dhe rural, sistemeve zgjedhore dhe parlamentit. Për disa vite ka qenë autori i raportit Vende në Tranzicion të Freedom House për Shqipërinë. Është anëtar i Këshillit Kombëtar të Integrimit Europian si dhe i disa bordeve këshillimore të lidhura me kërkimin shkencor dhe shoqërinë civile.
Z.Julian Llupo ka kryer studimet universitare pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë në vitet 1999-2003 në degën Ekonomiks. Studimet pasuniversitare po ashtu i ka kryer në Universitetin e Tiranës në vitet 2009 – 2011, ku është diplomuar në Studime Ekonomike Europiane, Master i Universitetit të Bamberg, Gjermani në bashkëpunim me Universitetin Ekonomik, Tiranë. Ai punon prej 2017 në Inspektoratin Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, institucion varësie i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si Drejtues i Drejtorisë së Mbikëqyrjes së Tregut. Prej vitit 2009 deri në vitin 2017 ka punuar pranë Autoritetit të Konkurrencës, si inspektor në hetimin e çështjeve të karteleve dhe antitrust. Ka kontribuar me artikuj të ndryshëm në median e shkruar si edhe ka eksperiencë në fushën e sigurimeve dhe në sektorin privat. Ai ka ndjekur trajnime dhe ka marrë pjesë në konferenca të ndryshme brenda dhe jashtë vendit në fushën e mbrojtjes së konkurrencës, mbikëqyrjes së tregut, mbrojtjes së konsumatorit, etj.
Majlinda Bregu është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën e shkencave shoqërore. Ndërmjet viteve 1996 dhe 2005 ka punuar si Pedagog në Universitetin e Tiranës dhe në Fakultetin e Shkencave Sociale me një kurs mbi “Metodat e hulumtimit dhe çështjet gjinore”. Ajo ka ka kryer një diplomë Master në politikat sociale në Universitetin e Tiranës në vitin 2003 dhe përfundoi në vitin 2004 doktoraturën në Universitetin Urbino në Itali me një tezë të titulluar “Sociologjia e fenomeneve kulturore dhe procesit normativ”. Bregu ka shërbyer si Koordinatore i Politikave Sociale në Komitetin e Orientimit Politik të Partisë Demokratike në janar 2004. Më pas ajo u bë anëtare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në prill 2004. Në vitin 2005 ajo u zgjodh deputete e Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Prej vitit 2005 deri në vitin 2007 ajo ka shërbyer si kreu i Delegacionit Parlamentar Shqiptar në Parlamentin Europian, anëtar i Komisionit Parlamentar për Çështjet Shëndetësore dhe Sociale dhe kreu i nënkomisionit për të Mitur dhe Barazi Gjinore. Bregu gjithashtu shërbeu si Koordinatore e Politikave Sociale në Komitetin Orientues Politik të Partisë Demokratike dhe Koordinator Kombëtar i Institutit Gjinor në Universitetin e Tiranës. Bregu u emërua Ministër i Integrimit Evropian në vitin 2007. Ajo gjithashtu punoi si Zëdhënës për Qeverinë. Që nga viti 2014 ajo është Kryesuese e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane dhe Kryetar i Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, si dhe deputete për Rajonin e Tiranës.
Mareike graduated in law at the Friedrich-Wilhelms-University in Bonn in 2005. After the internship at the European Parliament in Brussels, she studied in 2006/2007 European and International Law with a special focus on European and International Economic Law as well as Media Law at Saarland University. She finished the bar exam in 2009 and started working at the Chair for Public Law, European and International Law of Prof. Dr. Werner Meng (2009-2013). Besides various research projects, Mareike is teaching regularly European Union Law for exam candidates at the Saarland University as well as for other players of the civil society. She is currently in the process of finishing her PhD thesis in the field of International Economic Law. Since 2014 she is heading the division “South East Europe Network” of the Europa-Institut of Saarland University and she is the responsible project coordinator of the SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law which is funded by the German Academic Exchange Service and the Federal Ministry for Research and Education. Mareike is also a member of the editorial board of the ZEuS (Zeitschrift für europarechtliche Studien).
Prof.Asoc.Odeta Barbullushi aktualisht është këshilltare e Kryeministrit dhe Koordinatore Kombëtare për Zonën Ekonomike Rajonale. Gjatë viteve 2017-2019 ka mbajtur pozicionin si Drejtore e Kabinetit të Ministrit për Europën dhe Punët e Jashtme, ndërsa gjatë viteve 2015-2017 Znj.Odeta ka qenë zv/Ministre e Punëve të Jashtme në Republikën e Shqipërisë. Portofoli i Znj. Barbullushi në Ministrinë e Punëve të Jashtme mbulonte kryesisht marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet e rajonit, si në nivelin dypalësh dhe në kontekstin e organizatave ndërkombëtare, dhe marrëdhëniet e Shqipërisë me BE dhe vendet anëtare të BE. Përgjegjësitë e tjera përfshinin çështje që lidhen me sigurinë evropiane e rajonale. Znj.Odeta ka punuar për një vit (2007-2008), si lektore me kohë të plotë pranë Qëndrës për Studime Europiane, Universiteti i Birminghamit, ku ka qënë titullare e lëndës së nivelit Master “EU in a Globalizing World” dhe e kurseve në nivelin Bachelor “Political History of Central and Eastern Europe in the XXth Century”. Znj.Odeta ka fituar titullin Prof. Asoc. nga Universiteti i Tiranës në vitin 2015 dhe titullin PhD (Doctor of Philosophy) nga Universiteti i Birminghamit, në Britaninë e Madhe, në vitin 2009. Para studimeve doktorale, ka ndjekur studimet pasuniversitare në Universitetin e Europës Qendrore në Budapest dhe në Universitetin e Sussex në Britaninë e Madhe, ku ka fituar edhe çmimin e Performancës së Shkëlqyer Akademike për vitin 2003-2004.
Zlatan Meškić is associate professor for European Law and Private International Law at the University in Zenica, Bosnia and Herzegovina. He has a PhD in legal sciences from the University of Vienna. He is the vice-dean for scientific research at the Law Faculty in Zenica since 2010. Since 2015 he is a visiting professor at the Europa-Institut, University of Saarland, within the LL.M studies. In 2016 he was a visiting professor at the University of Pittsburgh (USA). Zlatan Meškić is the chief editor of the Journal „Annals of the Law Faculty University of Zenica“, as well as a member of the editorial staff of the Journal Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS (Saarbrucken)), “Nova Pravna Revija” (New Private Law Review (Sarajevo)), Harmonius (Belgrade) and Evropsko pravo (European Law, Skopje, Macedonia).
4