Rreth nesh

Fjoralba Caka është pedagoge e të Drejtës së Bashkimit Europian, Ligjit të Tregut të Brendshëm, Politikave të Bashkimit Europian, pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universitetit të Tiranës. Ajo është diplomuar në Universitetin e Tiranës në Fakultetin Juridik. Ka një Master të nivelit të dytë në Ligjin e Biznesit të Bashkimit Evropian nga Fakulteti Juridik, Universiteti i Tiranës, në kuadër të Programit GTZ. Ajo ka qënë pjesë e programit Fulbright si studente dhe mori LLM në Ligën Ndërkombëtare të Biznesit dhe Korporatës, nga Universiteti San Diego School of Law, SHBA në 2013. Fjoralba ka qenë një studiuese vëzhguese në Institutin Max Planck për të Drejtën Ndërkombëtare Krahasuese dhe Ndërkombëtare (2012), Hamburg , Gjermani në Uashington dhe Lee University, VA, SHBA (2015) dhe Instituti Europa, Saarland Gjermani (2017). Aktualisht ajo po mbron doktoraturën me temën "Nocioni i ndihmës shtetërore që shtrembëron tregtinë dhe konkurrencën sipas legjislacionit dhe praktikës ndërkombëtare". Gjithashtu Fjoralba është anëtare e Shoqatës së Avokatëve të Tiranës që prej vitit 2009.

Edvin Dule është diplomuar në Universitetin Illinoos, Chicago për Shkenca Politike në 2004 duke vijuar me një diplomë pasuniversitare për Diplomacinë dhe Marrëdhëniet Ndërkombëtare në Akademinë Shqiptare Diplomatike si dhe Msc në Ekonomi Politike Europiane në London School of Economic, Britani e Madhe.

Në vazhdim, nisur nga shtator 2002 ofron kontributin e tij si Asistent në një studio ligjore në Ilinois, ku trajton çështjet për asistim dhe përkthim në marrëdhënie me emigrantët Shqiptarë. Më tej z. Dule në emërohet në Ministrinë e Integrimit Europian të Republikës së Shqipërisë, ku veprimtaria e tij lidhet me koordinimin dhe monitorimin e zbatimit të reformave të kërkuara për Shqipërinë në kuadër të procesit të Integrimit. Angazhimi i tij ka vijuar në fushën e akademisë në 2008 si pjesë e lektorëve në Universiteti Europian në Tiranë. Tashmë, z.Dule është një hulumtues i pavarur në sektorin e akademisë.

Oerd Bej është diplomuar për Shkenca Komunikimi në Universitetin Europian të Tiranës.  Pas studimeve, karriera e tij profesionale ka qenë e lidhur ngushtësisht me fushën e medias nisur me një studim të Birn Albania mbi “Raportimi i korrupsionit në median audio-vizive dhe të shkruar: Rasti i Shqipërisë”. Ai ka punuar si gazetar i televizionit “Top Channel” duke trajtuar tema emisionesh të cilat kanë pasur në fokus të tyre krijimin e një debati publik në lidhje me çështjet e kulturës dhe të medias. Në të njëjtën kohë, puna e tij kërkimore është përqëndruar ngushtësishtë me median dhe risit e saj prej vitit 2015, kohë në të cilën zoti Bej iu bashkua stafit të Autoritetin e Medias Audovizive duke dhënë një kontribut të vazhdueshëm në përmirësimin e “Kodit të Transmetimit” dhe të akteve të tjera nënligjore që lidhen me mediat. Që prej muajit nëntor 2018 është pjesë e kabinetit të Ministrisë së Arsimit,Sporteve dhe Rinisë në kuadër të programit Lead Albania.

Si Drejtore Ekzekutive, Mona i ka kushtuar dy vitet e fundit ngritjes dhe forcimit të platformës së Akademisë së Integrimit Europian dhe Negociatave (AIEN). Ajo tashmë ka krijuar dhe zgjeruar një rrjet të gjerë lidhjesh me ekspertë dhe profesionistë të rinj që vijnë nga strukturat qeveritare dhe shtetërore, sektori i OJQ, biznesi, media, akademia, donatorët dhe komuniteti diplomatik, dhe po bashkëpunon për të forcuar kapacitetet e organizatës dhe për të arritur gjithëpërfshirje në kuadër të negociatave dhe reformave të nevojshme për integrimin e vendit në BE.

Që në 2012, Mona Xhexhaj është angazhuar në Lëvizjen Europiane në Shqipëri, një organizatë think tank e përkushtuar në promovimin e Integrimit Europian, fillimisht si Studiuese e Politikave dhe në vitet e fundit në pozicionin e Drejtore Programit. Ajo e ka sfiduar veten në, menaxhimin, zbatimin, e monitorimin e projekteve të shumta në fushat e Integrimit në BE, Demokracisë dhe Qeverisjes së Mirë. Znj. Xhexhaj ka qenë kryeredaktore e revistës online EuroSpeak, dhe pikë kontakti për projektet Erasmus +. Ajo ka ndjekur nga afër projektet rajonale si Konventa Rajonale për Integrimin Evropian, Procesi i Berlinit, Forumi i Shoqërisë Civile dhe ka zhvilluar takime me Komisionin Europian dhe Parlamentin Europian.

Në 2019, znj. Xhexhaj ka fituar Bursën Chevening dhe do të ndjekë studimet për Master në Qeverisje dhe Politika Europiane në University College London (UCL). Mona është diplomuar në Programin e Udhëheqjes së Këshillit të Europës të realizuar nga Shkolla Shqiptare e Studimeve Politike në vitin 2017. Ajo zotëron një diplomë të Shkencave Politike me fokus në Marrëdhëniet Ndërkombëtare të siguruara nga Universiteti i Nju Jorkut në Tiranë / Empire State College në SHBA në 2013. Gjatë studimeve të saj ka shërbyer vullnetarisht në Unionin Studentor të UNYT si Zëvendës Presidente. Ajo ka fituar përvojën e saj të parë të punës nga një program praktike pranë Ministrinë së Punëve të Jashtme në 2011, si dhe gjatë punësimit me kohë të pjesshme si Koordinatore Trajnimi në Institutin Eunacal, një institut i kërkimit të politikave publike i përkushtuar për promovimin e qeverisjes së mirë. Fushat e saj të interesit janë Integrimi Europian dhe Zgjerimi i BE drejt Ballkanit Perëndimor, Skemat e financimit të BE, demokratizimi dhe përfshirja e të rinjve në proceset e vendimmarrjes në Shqipëri. Ajo flet shqip (gjuhë amtare), anglisht, italisht, frëngjisht dhe ka njohuri bazike të gjuhës gjermane dhe serbe.

Anita ka kryer studimet bachelor pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Shkencave Sociale në vitet 2010-2013 në degën e Shkencave Politike. Studimet master po ashtu i ka kryer në Universitetin e Tiranës ku është diplomuar në 2015 në Administrim të Institucioneve Sociale në Sistemin e Drejtësisë.

Ajo punon prej 2017 në sektorin e shoqërisë civile, ku është angazhuar në publikime të ndryshme kryesisht lidhur me të drejtat në punë. Ka kontribuar në disa hulumtime me fokus sektorin fason në Shqipëri dhe pozicionin që zë vendi ynë në zinxhirin global të prodhimit. Po ashtu është përfshirë në projekte të tjera që synojnë zbardhjen e kushteve të punës në sektorë të ndryshëm të industrisë në Shqipëri dhe zbatimin e Kodit të Punës.

Fushat e tjera të angazhimit përfshijnë: çështjet e punës, çështjet gjinore, edukimi, të drejtat e grupeve të margjinalizuara dhe po ashtu çështjet mjedisore. Anita ka qënë pjesë e shumë trajnimeve dhe workshopeve brenda dhe jashtë vendit ku janë trajtuar këto tematika.

Anita flet Shqip, Anglisht dhe Italisht, zotëron njohuri bazike të Spanjishtes dhe Portugalishtes.

Conor Quigley QC has specialized for the past 30 years in European Union and Competition Law and is a leading specialist in EU State aid law. He has appeared in many leading cases in the UK in the High Court, Court of Appeal, House of Lords, Supreme Court and in the European Union General Court and the Court of Justice and has been involved in investigations and complaints before the European Commission and the UK competition authorities. Conor Quigley is a Visiting Research Fellow at the Institute of European and Comparative Law, University of Oxford and has also held visiting posts at King’s College London and Leiden University. He is the author of the leading textbook on State aid: European State Aid Law and Policy (3rd edition, 2015). Conor Quigley is identified in both Legal 500 and Chambers & Partners Directory as a leading silk in EU, competition and public procurement law. His clients include public and private companies, private individuals and UK public authorities, including the UK and Irish Governments.
Alma Sinanaj është inspektore e Sektorit të përqendrimeve dhe punon pranë Autoritetit të Konkurrencës që prej vitit 2008. Fushat e saj të ekspertizës përfshijnë e drejta e konkurrencës dhe përqendrimet, e drejta e konsumatorit, e drejta e autorit , pronësia intelektuale, markat dhe patentat, e drejta administrative , e drejta tregtare etj. Znj. Sinanaj ështe diplomuar në të Drejtë Europiane pranë universitetit të Romës “La Sapienza” me 2006 dhe ka përfunduar studimet master në të Drejte Europiane dhe të Emigrimit pranë universitetit të Romës “Tor Vergata” në 2008. Në vitin 2008 ajo është licencuar si avokate dhe anëtare pranë Dhomës Kombëtare të Avokatisë dhe një vit më vonë si Përkthyese Zyrtare e Çertifikuar e gjuhës italiane nga Ministria e Drejtësisë . Gjithashtu znj.Sinanaj ka dhënë kontributin e saj në punë kërkimore të zhvilluar në kuadër të punës së saj dhe është çertifikuar disa herë në trajnime brenda dhe jashtë vendit. Së shpejti znj.Sinanaj pritet të publikojë artikullin “Mbrojtja e Konsumatorit në Shqipëri” neë The Albanian Law Journal si dhe publimin si bashkëautore të librit Commercial and Economic Law.
Majlinda Bregu është diplomuar në Universitetin e Tiranës në degën e shkencave shoqërore. Ndërmjet viteve 1996 dhe 2005 ka punuar si Pedagog në Universitetin e Tiranës dhe në Fakultetin e Shkencave Sociale me një kurs mbi “Metodat e hulumtimit dhe çështjet gjinore”. Ajo ka ka kryer një diplomë Master në politikat sociale në Universitetin e Tiranës në vitin 2003 dhe përfundoi në vitin 2004 doktoraturën në Universitetin Urbino në Itali me një tezë të titulluar “Sociologjia e fenomeneve kulturore dhe procesit normativ”. Bregu ka shërbyer si Koordinatore i Politikave Sociale në Komitetin e Orientimit Politik të Partisë Demokratike në janar 2004. Më pas ajo u bë anëtare e Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike në prill 2004. Në vitin 2005 ajo u zgjodh deputete e Partisë Demokratike në Parlamentin Shqiptar. Prej vitit 2005 deri në vitin 2007 ajo ka shërbyer si kreu i Delegacionit Parlamentar Shqiptar në Parlamentin Europian, anëtar i Komisionit Parlamentar për Çështjet Shëndetësore dhe Sociale dhe kreu i nënkomisionit për të Mitur dhe Barazi Gjinore. Bregu gjithashtu shërbeu si Koordinatore e Politikave Sociale në Komitetin Orientues Politik të Partisë Demokratike dhe Koordinator Kombëtar i Institutit Gjinor në Universitetin e Tiranës. Bregu u emërua Ministër i Integrimit Evropian në vitin 2007. Ajo gjithashtu punoi si Zëdhënës për Qeverinë. Që nga viti 2014 ajo është Kryesuese e Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane dhe Kryetar i Këshillit Kombëtar për Integrime Evropiane, si dhe deputete për Rajonin e Tiranës.
Prof.Dr. Eralda (Methasani) Çani ka mbaruar studimet për drejtësi pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Tiranës (UT) në vitin 1996. Ka studiuar pranë Fakultetit të Drejtësisë, Universiteti i Leyden, Hollandë gjatë vitit 1995, dhe ka kryer studimet pasuniversitare LL.M. në të Drejtën e Krahasuar Kushtetuese në Universitetin e Neë York School, SHBA/CEU, Budapest, Hungari në vitin 1998. Studimet e doktoraturës në fushën e së drejtës publike i përfundoi në Universitetin e Tiranës në vitin 2008dhe në shtator 2015 mori titullin akademik “Profesor”, miratuar nga Ministria e Arsimit dhe e Sporteve, në fushën e së drejtës. Ka kryer një numër të madh trajnimesh profesionale, ka ndjekur Shkollën Shqiptare të Politikës, organizuar nga Këshilli i Evropës, Tiranë dhe ka marrë pjesë si pedagoge vizitore në Universitetin George Ëashington, Uashington D.C, SHBA. Eksperienca e punës fillon në vitin 1996 pranë Ministrisë së Punës dhe Çështjeve Sociale. Në vijim është angazhuar si këshilltare ligjore pranë Prezencës së OSBE-së në Shqipëri dhe eksperte për çështje të ndryshme ligjore pranë organizmave ndërkombëtare si UNDP, USAID, Bankë Botërore, si dhe organizata të ndryshme të shoqërisë civile. Prej vitit 1999 angazhohet si pedagoge me kohë të plotë pranë Fakultetit të Drejtësisë/UT, si dhe në Institutit të Studimeve Evropiane/UT, në nivelin bachelor, master dhe të doktoraturës në lëndë të ndryshme të së drejtës dhe prej vitit 2013 me kohë të pjesshme. Që prej vitit 2010 angazhohet si pedagoge e së drejtës administrative pranë Shkollës së Magjistraturës. Në tetor 2013 emërohet Këshilltare për të Drejtën Publike pranë Kryeministrit të Republikës së Shqipërisë dhe prej muajit mars 2016 është emëruar Zv. Ministre e Integrimit Europian.
Aleksandar Andrija Pejovic (Kotor, 26 qershor 1974) Ministër i Çështjeve Evropiane dhe Kryenegociatori për negociata mbi pranimin e Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Aktualisht është në funksionin e koordinatorit kombëtar për fondet që merren para fazës sëpranimit, si rezultat i mbështetjes së Bashkimit Europian për Malin e Zi.Ka përfunduar Masterin në Marrëdhëniet Ndërkombëtare – Studime Evropiane dhe Juglindore nëUniversitetin Kombëtar të Greqisë në Athinë. Në periudhën 1996-2000 ka punuar në shkollën e mesme në Herceg-Novi si mësues i gjuhës angleze.Prej marsit 2010, mbulon detyrën e Ambasadorit – Shefit të Misionit të Malit të Zi në BE dhe që nga tetori i vitit 2010është përfaqësuesi i përhershëm, si Ambasadori i Malit të Zi në Organizatën për Ndalimin e Armëve Kimike në Hagë. Gjatë qëndrimit të tij në Bruksel mori pjesë në ngjarjet më të rëndësishme që lidhen me rrugën evropiane të Malit të Zi, për paraqitjen e përgjigjeve në Komisionin Europian, nëpërmjet dhënies së statusit të kandidatit vendimit të fundit për fillimin e negociatave. Përpara se të emërohej pranë BE ai ishte drejtor i Drejtorisë për Bashkimin Europian në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Malit të Zi për tre vjet.Ai gjithashtu ka punuar si Koordinator Kombëtar për kryesimin malazez të Iniciativës Adriatiko-Joniane, Koordinator i Iniciativës Rajonale për Migracionin, Azilin, Refugjatët dhe Zëvendës Koordinatori Kombëtar për Luftën kundër Trafikimit të Qenieve Njerëzore.
Zlatan Meškić is associate professor for European Law and Private International Law at the University in Zenica, Bosnia and Herzegovina. He has a PhD in legal sciences from the University of Vienna. He is the vice-dean for scientific research at the Law Faculty in Zenica since 2010. Since 2015 he is a visiting professor at the Europa-Institut, University of Saarland, within the LL.M studies. In 2016 he was a visiting professor at the University of Pittsburgh (USA). Zlatan Meškić is the chief editor of the Journal „Annals of the Law Faculty University of Zenica“, as well as a member of the editorial staff of the Journal Zeitschrift für Europarechtliche Studien (ZEuS (Saarbrucken)), “Nova Pravna Revija” (New Private Law Review (Sarajevo)), Harmonius (Belgrade) and Evropsko pravo (European Law, Skopje, Macedonia).
Mareike graduated in law at the Friedrich-Wilhelms-University in Bonn in 2005. After the internship at the European Parliament in Brussels, she studied in 2006/2007 European and International Law with a special focus on European and International Economic Law as well as Media Law at Saarland University. She finished the bar exam in 2009 and started working at the Chair for Public Law, European and International Law of Prof. Dr. Werner Meng (2009-2013). Besides various research projects, Mareike is teaching regularly European Union Law for exam candidates at the Saarland University as well as for other players of the civil society. She is currently in the process of finishing her PhD thesis in the field of International Economic Law. Since 2014 she is heading the division “South East Europe Network” of the Europa-Institut of Saarland University and she is the responsible project coordinator of the SEE | EU Cluster of Excellence in European and International Law which is funded by the German Academic Exchange Service and the Federal Ministry for Research and Education. Mareike is also a member of the editorial board of the ZEuS (Zeitschrift für europarechtliche Studien).
Alban Haxhi is an Immigration Specialist at the Directorate of Employment and Migration Policies, near Ministry of Social Welfare and Youth. He graduated from the Faculty of Social Sciences, University of Tirana by becoming a Philosophical-Sociologist. In 2008 graduated from the University of Barcelona, the Faculty of Law, continuing with a master’s degree in Criminal Law and Legal-Criminal Sociology at the same university. Mr. Haxhi deals with the preparation of information and analysis in the service of drafting strategies, legislation and policies in the field of immigration. He drafts and follows the implementation of bilateral employment agreements and informs the public on issues related to immigration issues.
Evis ka përfunduar studimet universitare pranë Fakultetit të Drejtësisë të Universitetit të Tiranës në vitin 1997 dhe më pas studimet master në drejtësi (LLM) në Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada, dhe studimet 2 vjeçare pasuniversitare për gradën MPhil në fushën e e të Drejtës Ndërkombëtare të Mbrojtjes së të Drejtave të Njeriut ne Open University, London, UK/Central European University, Budapest, Hungary. Në vitin 2008 ka marrë gradën shkencore “Doktor” dhe në vitin 2011 titullin “Profesore e Asociuar” nga Universiteti i Tiranës. Nga viti 1998 është pedagoge e lëndëve të së Drejtës Ndërkombëtare Publike, të Drejtat e Njeriut dhe Etika Profesionale në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Aktualisht është përgjegjëse e Departamentit të së Drejtës Publike në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës. Nga viti 2002 është pedagoge e Etikës Profesionale në Shkollën e Magjistraturës. Ka punuar si konsulente ligjore pranë USAID, OSBE etj. Ajo është autore e disa punimeve shkencore, manualeve dhe shkrimeve të tjera të publikuar brenda dhe jashtë vendit.
Dr. Darinka Piqani është lektore dhe kërkuese shkencore në fushën e së drejtës kushtetuese europiane në Universitetin e Leiden-it (Holandë). Pas diplomimit në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin e Tiranës (2000-2004), Dr. Piqani ndoqi studimet Master (LL.M) në të drejtë kushtetuese të krahasuar në Universitetin e Europës Qendrore në Budapest (2005-2006). Në 2006 ajo filloi studimet e doktoraturës në Institutin Universitar Europian në Firenze të cilat i përfundoi me mbrojtjen e temës “Supremacy of EU Law and the Jurisprudence of Constitutional Reservations in Central Eastern Europe and the Western Balkans: Towards a ‘Holistic’ Constitutionalism”. Kërkimi shkencor i Dr. Piqanit përqendrohet në raportin midis të drejtës europiane dhe të drejtës kushtetuese të vendeve anëtare, veçanërisht nga pikëpamja e Gjykatave Kushtetuese. Aktiviteti mësimdhënës përfshin të drejtën kushtetuese europiane, të drejtën e tregut të përbashkët europian, të drejtat e njeriut në Europë. Dr. Piqani jep mësim si lektore e jashtme në Universitetin Katolik të Liles (kampusi në Lille dhe Paris).
4